Trao hơn 160 triệu cùng với xe lăn cho người khuyết tật và trẻ mồ côi

Ông Nguyễn Hải Thanh chủ tịch Hội NKT và TMC (thứ 3 bên phải qua) trao thuốc chữa bệnh cho các đại diện đơn vị. Ảnh: Viễn Chinh.
Ông Nguyễn Hải Thanh chủ tịch Hội NKT và TMC (thứ 3 bên phải qua) trao thuốc chữa bệnh cho các đại diện đơn vị. Ảnh: Viễn Chinh.
Ông Nguyễn Hải Thanh chủ tịch Hội NKT và TMC (thứ 3 bên phải qua) trao thuốc chữa bệnh cho các đại diện đơn vị. Ảnh: Viễn Chinh.
Lên top