Trao hỗ trợ chương trình “Triệu vòng tay” và học bổng đến người dân Lai Châu

Trao hỗ trợ tới nhà bà Tẩn San Mẩy
Trao hỗ trợ tới nhà bà Tẩn San Mẩy
Trao hỗ trợ tới nhà bà Tẩn San Mẩy
Lên top