Trao hỗ trợ cho gia đình nghèo có 2 người bị ung thư

Thừa ủy quyền của Quỹ XHTT Tấm lòng vàng, Chủ tịch LĐLĐ TX. Ba Đồn Dư Vĩnh Thành trao hỗ trợ cho gia đình chị Đức. 
Ảnh: Lê Phi Long
Thừa ủy quyền của Quỹ XHTT Tấm lòng vàng, Chủ tịch LĐLĐ TX. Ba Đồn Dư Vĩnh Thành trao hỗ trợ cho gia đình chị Đức. Ảnh: Lê Phi Long
Thừa ủy quyền của Quỹ XHTT Tấm lòng vàng, Chủ tịch LĐLĐ TX. Ba Đồn Dư Vĩnh Thành trao hỗ trợ cho gia đình chị Đức. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top