Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động:

Trao hỗ trợ cho 2 liệt sĩ Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 tại Quảng Bình

Đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động và LĐLĐ Quảng Bình thắp hương và trao hỗ trợ cho gia đình LS  Phạm Văn Thái. Ảnh: LPL
Đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động và LĐLĐ Quảng Bình thắp hương và trao hỗ trợ cho gia đình LS Phạm Văn Thái. Ảnh: LPL
Đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động và LĐLĐ Quảng Bình thắp hương và trao hỗ trợ cho gia đình LS Phạm Văn Thái. Ảnh: LPL
Lên top