UT30

Trao 8,5 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ tới cháu bé bị u não hiếm

Đại diện Quỹ Tấm Lòng Vàng tại Khánh Hòa trao tiền tới gia đình cháu Thúy
Đại diện Quỹ Tấm Lòng Vàng tại Khánh Hòa trao tiền tới gia đình cháu Thúy
Đại diện Quỹ Tấm Lòng Vàng tại Khánh Hòa trao tiền tới gia đình cháu Thúy
Lên top