Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trao 60.000 suất quà cho học sinh vùng lũ