Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Trao 510 triệu đồng hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn