Chương trình “Mỗi ngày một nghìn”:

Trao 30 triệu đồng cho 3 trẻ mồ côi ở Đà Nẵng

Đại diện Báo Lao Động, LĐLĐ quận Hải Châu, địa phương trao 3 cuốn sổ tiết kiểm cho gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Gấm. 
Ảnh: Hữu Long
Đại diện Báo Lao Động, LĐLĐ quận Hải Châu, địa phương trao 3 cuốn sổ tiết kiểm cho gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Gấm. Ảnh: Hữu Long
Đại diện Báo Lao Động, LĐLĐ quận Hải Châu, địa phương trao 3 cuốn sổ tiết kiểm cho gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Gấm. Ảnh: Hữu Long
Lên top