Trao 3 triệu đồng hỗ trợ chiến sĩ Trường Sa

Đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động trao quà hỗ trợ trung úy Trần Ngọc Tú. 
Ảnh: P.L
Đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động trao quà hỗ trợ trung úy Trần Ngọc Tú. Ảnh: P.L
Đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động trao quà hỗ trợ trung úy Trần Ngọc Tú. Ảnh: P.L
Lên top