Trao 20 suất học bổng tới học sinh nghèo tại Vĩnh Phúc

Ông Đỗ Ngọc Anh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc (ngoài cùng, bên trái) và Đại diện Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng trao học bổng tới các em học sinh. Ảnh: Khắc Tuấn
Ông Đỗ Ngọc Anh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc (ngoài cùng, bên trái) và Đại diện Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng trao học bổng tới các em học sinh. Ảnh: Khắc Tuấn
Ông Đỗ Ngọc Anh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc (ngoài cùng, bên trái) và Đại diện Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng trao học bổng tới các em học sinh. Ảnh: Khắc Tuấn
Lên top