Chương trình chạy tiếp sức “Lên cùng Việt Nam”:

Trao 150 suất quà tới đoàn viên, người lao động Dệt May

Lên top