Trao 1,5 tấn gạo và 150 két nước cho đồng bào vùng biên

Người đồng bào thiểu số ở bản Hà Lệt (xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) nhận gạo và nước. Ảnh: Hưng Thơ.
Người đồng bào thiểu số ở bản Hà Lệt (xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) nhận gạo và nước. Ảnh: Hưng Thơ.
Người đồng bào thiểu số ở bản Hà Lệt (xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) nhận gạo và nước. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top