Chương trình “Mỗi ngày một nghìn”:

Trao 10 triệu đồng cho cô sinh viên nghèo vượt khó

Đại diện Báo Lao Động tại miền Trung - Tây Nguyên trao 1 cuốn sổ tiết kiểm trị giá 10 triệu đồng cho em Nguyễn Thanh Thúy.
Đại diện Báo Lao Động tại miền Trung - Tây Nguyên trao 1 cuốn sổ tiết kiểm trị giá 10 triệu đồng cho em Nguyễn Thanh Thúy.
Đại diện Báo Lao Động tại miền Trung - Tây Nguyên trao 1 cuốn sổ tiết kiểm trị giá 10 triệu đồng cho em Nguyễn Thanh Thúy.
Lên top