Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

TNLĐ 05: Tai biến khi đang làm việc, nữ công nhân mồ côi không nơi “bấu víu”