Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động

Tiếp ứng cho điểm cách ly tập trung và BV Trung ương tại Quảng Nam

Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động liên tục tiếp ứng vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho các khu vực cách ly tập trung diện F1, F2 và BV điều trị người nhiễm SARS-CoV-2 ở Quảng Nam. Ảnh: Thái Bình
Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động liên tục tiếp ứng vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho các khu vực cách ly tập trung diện F1, F2 và BV điều trị người nhiễm SARS-CoV-2 ở Quảng Nam. Ảnh: Thái Bình
Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động liên tục tiếp ứng vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho các khu vực cách ly tập trung diện F1, F2 và BV điều trị người nhiễm SARS-CoV-2 ở Quảng Nam. Ảnh: Thái Bình
Lên top