Tiếp tục tiếp nhận tin nhắn ủng hộ đồng bào vùng lũ

Mưa lớn từ ngày 10-11.9.2020 gây ngập lụt tại huyện Mèo Vạc (Hà Giang). Ảnh: Văn Thắng
Mưa lớn từ ngày 10-11.9.2020 gây ngập lụt tại huyện Mèo Vạc (Hà Giang). Ảnh: Văn Thắng
Mưa lớn từ ngày 10-11.9.2020 gây ngập lụt tại huyện Mèo Vạc (Hà Giang). Ảnh: Văn Thắng
Lên top