Tiếp tục hỗ trợ gia đình có người tử vong trong lũ ở Quảng Nam

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động hỗ trợ gia đình có người tử nạn trong mưa lũ. Ảnh: Thanh Chung
Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động hỗ trợ gia đình có người tử nạn trong mưa lũ. Ảnh: Thanh Chung
Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động hỗ trợ gia đình có người tử nạn trong mưa lũ. Ảnh: Thanh Chung
Lên top