Tiếp nhận ủng hộ gửi đến người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở miền Trung

Đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng tiếp nhận ủng hộ từ các đơn vị. Ảnh: Tú Quỳnh
Đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng tiếp nhận ủng hộ từ các đơn vị. Ảnh: Tú Quỳnh
Đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng tiếp nhận ủng hộ từ các đơn vị. Ảnh: Tú Quỳnh
Lên top