Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tiếp nhận hơn 650 triệu đồng ủng hộ các hoạt động từ thiện