Tiếp nhận gần 6.500 quyển vở hỗ trợ học sinh vùng bão lũ

Ông Nguyễn Thành Tuyến - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Khánh Việt - trao 5.000 quyển vở hỗ trợ học sinh vùng bão lũ thông qua Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động. Ảnh: P.Linh
Ông Nguyễn Thành Tuyến - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Khánh Việt - trao 5.000 quyển vở hỗ trợ học sinh vùng bão lũ thông qua Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động. Ảnh: P.Linh
Ông Nguyễn Thành Tuyến - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Khánh Việt - trao 5.000 quyển vở hỗ trợ học sinh vùng bão lũ thông qua Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động. Ảnh: P.Linh
Lên top