Tiếp nhận gần 4.000 chai dung dịch sát khuẩn

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động tiếp nhận 2 tấn dung dịch sát khuẩn của Công ty Bột giặt LIX tặng các bệnh viện tại Đà Nẵng. Ảnh: TB
Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động tiếp nhận 2 tấn dung dịch sát khuẩn của Công ty Bột giặt LIX tặng các bệnh viện tại Đà Nẵng. Ảnh: TB
Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động tiếp nhận 2 tấn dung dịch sát khuẩn của Công ty Bột giặt LIX tặng các bệnh viện tại Đà Nẵng. Ảnh: TB
Lên top