Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tiếp nhận gần 3,3 tỉ đồng ủng hộ các hoạt động từ thiện