Tiếp nhận bóng đèn hỗ trợ trường học bị thiên tai

LĐLĐ tỉnh tiếp nhận số quà từ đại diện Cty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông. Ảnh: NĐT
LĐLĐ tỉnh tiếp nhận số quà từ đại diện Cty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông. Ảnh: NĐT
LĐLĐ tỉnh tiếp nhận số quà từ đại diện Cty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông. Ảnh: NĐT
Lên top