Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động

Tiếp nhận 4.000 chai dung dịch sát khuẩn của Công ty CP Bột giặt LIX

Quỹ TLV Lao Động cùng Đội CTXH Nhân Ái tiếp tục chuyển hàng thiết yếu đến các bệnh viện Đà Nẵng bị cách ly. Ảnh TH.
Quỹ TLV Lao Động cùng Đội CTXH Nhân Ái tiếp tục chuyển hàng thiết yếu đến các bệnh viện Đà Nẵng bị cách ly. Ảnh TH.
Quỹ TLV Lao Động cùng Đội CTXH Nhân Ái tiếp tục chuyển hàng thiết yếu đến các bệnh viện Đà Nẵng bị cách ly. Ảnh TH.
Lên top