Tiếp nhận 2.000 USD hỗ trợ Bệnh viện bệnh nhiệt đới TƯ từ người nước ngoài

Quỹ tấm lòng vàng Báo Lao động tiếp nhận ủng hộ của ông Ali Alsayegh - Ảnh Sơn Tùng
Quỹ tấm lòng vàng Báo Lao động tiếp nhận ủng hộ của ông Ali Alsayegh - Ảnh Sơn Tùng
Quỹ tấm lòng vàng Báo Lao động tiếp nhận ủng hộ của ông Ali Alsayegh - Ảnh Sơn Tùng
Lên top