Các hoạt động ủng hộ người dân bị ảnh hưởng lũ lụt ở miền Trung:

Tiếp nhận 1 tỉ đồng và 1.000 thùng nước khoáng

Đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng tiếp nhận ủng hộ từ các đơn vị. 
Ảnh: Tú Quỳnh
Đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng tiếp nhận ủng hộ từ các đơn vị. Ảnh: Tú Quỳnh
Đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng tiếp nhận ủng hộ từ các đơn vị. Ảnh: Tú Quỳnh

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top