Tiếp nguồn dinh dưỡng đến trẻ em đang bị cách ly tại vùng dịch

Công ty TNHH Nestlé trao tặng 100.000 sản phẩm tới trẻ em ở khu cách ly tại Hải Dương thông qua Hội phụ nữ tỉnh Hải Dương. Ảnh: Nestlé Việt Nam
Công ty TNHH Nestlé trao tặng 100.000 sản phẩm tới trẻ em ở khu cách ly tại Hải Dương thông qua Hội phụ nữ tỉnh Hải Dương. Ảnh: Nestlé Việt Nam
Công ty TNHH Nestlé trao tặng 100.000 sản phẩm tới trẻ em ở khu cách ly tại Hải Dương thông qua Hội phụ nữ tỉnh Hải Dương. Ảnh: Nestlé Việt Nam
Lên top