LD2088: Thương tâm cảnh mẹ đơn thân u não nằm liệt giường

Con trai bà Chu Thị Loan thẫn thờ bên mẹ hôn mê, sự sống mong manh. Ảnh: PV
Con trai bà Chu Thị Loan thẫn thờ bên mẹ hôn mê, sự sống mong manh. Ảnh: PV
Con trai bà Chu Thị Loan thẫn thờ bên mẹ hôn mê, sự sống mong manh. Ảnh: PV
Lên top