Thêm 720 phần quà hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2018 đến tay CNLĐ

Trao tặng sữa Nestlé cho CNLĐ tại Cần Thơ.
Trao tặng sữa Nestlé cho CNLĐ tại Cần Thơ.
Trao tặng sữa Nestlé cho CNLĐ tại Cần Thơ.
Lên top