Thêm 6000 suất quà từ Tổng Công ty Giấy Việt Nam ủng hộ các em học sinh miền Trung

Ông Nguyễn Xinh - Chủ tịch Công đoàn và đại diện Tổng Công ty Giấy Việt Nam trao quà hỗ trợ miền Trung
Ông Nguyễn Xinh - Chủ tịch Công đoàn và đại diện Tổng Công ty Giấy Việt Nam trao quà hỗ trợ miền Trung
Ông Nguyễn Xinh - Chủ tịch Công đoàn và đại diện Tổng Công ty Giấy Việt Nam trao quà hỗ trợ miền Trung
Lên top