Thất nghiệp, vợ chồng người thợ hồ cơ cực nuôi 3 người cháu thất học

Cả mấy cha con ông Lê Văn Hoá thất nghiệp, cả gia đình lao đao.
Cả mấy cha con ông Lê Văn Hoá thất nghiệp, cả gia đình lao đao.
Cả mấy cha con ông Lê Văn Hoá thất nghiệp, cả gia đình lao đao.
Lên top