Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông:

Thắp sáng tương lai cho các học trò nghèo

Bà Nguyễn Thị Vân Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh (thứ ba từ trái sang) - tiếp nhận 300 chiếc đèn do Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông thông qua Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ.
Ảnh: Khắc Tuấn
Bà Nguyễn Thị Vân Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh (thứ ba từ trái sang) - tiếp nhận 300 chiếc đèn do Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông thông qua Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ. Ảnh: Khắc Tuấn
Bà Nguyễn Thị Vân Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh (thứ ba từ trái sang) - tiếp nhận 300 chiếc đèn do Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông thông qua Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ. Ảnh: Khắc Tuấn
Lên top