Thanh Hóa: Phận đời khốn khổ của chàng thanh niên bị tạt axit nhầm