Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thăm hỏi, hỗ trợ cho gia đình nạn nhân thiệt mạng do mưa lũ