TCty Thuốc lá Việt Nam ủng hộ nhân dân miền Trung 300 triệu đồng

Ông Trần Duy Phương - TBT báo Lao Động, Giám đốc Quỹ TLV (bìa phải) tiếp nhận số tiền ủng hộ từ TCty Thuốc lá Việt Nam
Ông Trần Duy Phương - TBT báo Lao Động, Giám đốc Quỹ TLV (bìa phải) tiếp nhận số tiền ủng hộ từ TCty Thuốc lá Việt Nam
Ông Trần Duy Phương - TBT báo Lao Động, Giám đốc Quỹ TLV (bìa phải) tiếp nhận số tiền ủng hộ từ TCty Thuốc lá Việt Nam
Lên top