Tặng vở cho học sinh và tặng báo cho chiến sĩ

Đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động (phải) trao tặng báo cho chiến sĩ tại Quân đoàn 4 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ảnh: 
Ngọc Sang
Đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động (phải) trao tặng báo cho chiến sĩ tại Quân đoàn 4 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ảnh: Ngọc Sang
Đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động (phải) trao tặng báo cho chiến sĩ tại Quân đoàn 4 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ảnh: Ngọc Sang
Lên top