Tặng sổ tiết kiệm 10 triệu từ Dự án “Mỗi ngày một nghìn"

Đồng chí Hoàng Thị Hải Thanh – Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Nghi Lộc trao sổ tiết kiệm 10 triệu đồng từ dự án "Mỗi ngày một nghìn" cho Huyền Trang. Ảnh: QĐ
Đồng chí Hoàng Thị Hải Thanh – Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Nghi Lộc trao sổ tiết kiệm 10 triệu đồng từ dự án "Mỗi ngày một nghìn" cho Huyền Trang. Ảnh: QĐ
Đồng chí Hoàng Thị Hải Thanh – Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Nghi Lộc trao sổ tiết kiệm 10 triệu đồng từ dự án "Mỗi ngày một nghìn" cho Huyền Trang. Ảnh: QĐ
Lên top