Tặng quà hơn 3,3 tỉ đồng đến với học trò Cẩm Thịnh ngày khai trường