Tặng quà cho lao động Cơ Tu khó khăn

Nhóm thiện nguyện đã cùng Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động trao quà đến 150 lao động người dân tộc Cơ Tu đang gặp khó khăn (ảnh Duy Linh)
Nhóm thiện nguyện đã cùng Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động trao quà đến 150 lao động người dân tộc Cơ Tu đang gặp khó khăn (ảnh Duy Linh)
Nhóm thiện nguyện đã cùng Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động trao quà đến 150 lao động người dân tộc Cơ Tu đang gặp khó khăn (ảnh Duy Linh)
Lên top