Tặng học bổng hơn 200 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó

Đại diện Quỹ Tấm Lòng Vàng, đại diện Medlatec đã trao học bổng cho những học sinh nghèo vượt khó ở trường Tiểu học Phượng Mao. Ảnh: T.H
Đại diện Quỹ Tấm Lòng Vàng, đại diện Medlatec đã trao học bổng cho những học sinh nghèo vượt khó ở trường Tiểu học Phượng Mao. Ảnh: T.H
Đại diện Quỹ Tấm Lòng Vàng, đại diện Medlatec đã trao học bổng cho những học sinh nghèo vượt khó ở trường Tiểu học Phượng Mao. Ảnh: T.H
Lên top