Tặng gạo, nước lọc cho 21 chốt chống dịch COVID-19 ở biên giới Quảng Trị

Đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động cùng Công ty TNHH MTV Phong Phú trao quà ủng hộ Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo. Ảnh: G.L
Đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động cùng Công ty TNHH MTV Phong Phú trao quà ủng hộ Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo. Ảnh: G.L
Đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động cùng Công ty TNHH MTV Phong Phú trao quà ủng hộ Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo. Ảnh: G.L
Lên top