Tặng gạo, nước lọc cho 21 chốt chống dịch COVID-19 ở biên giới Quảng Trị

Lên top