Tặng gần 11.000 quyển vở cho học sinh ở Bình Phước, Bình Thuận

Trao tặng tập “Cùng em đến trường “ tại Bình Thuận. Ảnh: VH
Trao tặng tập “Cùng em đến trường “ tại Bình Thuận. Ảnh: VH
Trao tặng tập “Cùng em đến trường “ tại Bình Thuận. Ảnh: VH
Lên top