Tặng 1800 bánh Trung thu Hữu Nghị cho trẻ em tỉnh Quảng Ninh