Quỹ XHTT tấm Lòng Vàng tiếp nhận hơn 430 triệu đồng