Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động chung sức với các bệnh viện bị cách ly

Thông qua Báo Lao Động, Công ty TNHH KIm Sora đã tặng đợt đầu 10 ngàn khẩu trang cho bệnh nhân và nhân viên y tế Bệnh viện C-(Đà Nẵng). Ảnh: Thái Bình
Thông qua Báo Lao Động, Công ty TNHH KIm Sora đã tặng đợt đầu 10 ngàn khẩu trang cho bệnh nhân và nhân viên y tế Bệnh viện C-(Đà Nẵng). Ảnh: Thái Bình
Thông qua Báo Lao Động, Công ty TNHH KIm Sora đã tặng đợt đầu 10 ngàn khẩu trang cho bệnh nhân và nhân viên y tế Bệnh viện C-(Đà Nẵng). Ảnh: Thái Bình
Lên top