Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng làm việc với Quỹ Phúc lợi Lao động Hàn Quốc