Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng cùng Doanh nghiệp chăm lo cho công nhân

Ông Lê Văn Minh (giữa) - Chủ tịch CĐ EVNHCMC - trao 100 triệu đồng cho Chương trình "Vaccine cho công nhân" của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động. Ảnh: Nam Dương
Ông Lê Văn Minh (giữa) - Chủ tịch CĐ EVNHCMC - trao 100 triệu đồng cho Chương trình "Vaccine cho công nhân" của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động. Ảnh: Nam Dương
Ông Lê Văn Minh (giữa) - Chủ tịch CĐ EVNHCMC - trao 100 triệu đồng cho Chương trình "Vaccine cho công nhân" của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động. Ảnh: Nam Dương
Lên top