Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng chuyển hơn 60 triệu đồng tới các cảnh đời khó khăn