Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng chuyển tiền bạn đọc ủng hộ Cảnh đời

LĐ |

Chương trình Cảnh đời của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng tiếp nhận và chuyển tiền ủng hộ từ bạn đọc, các nhà hảo tâm đến gia đình các cảnh đời khó khăn trên cả nước, như sau:

(đăng tiếp số trước)

LD23034 Ngô Thị Nuận, thôn Đông Thượng Liệt, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình nhận được 450.000 đồng từ các bạn đọc Ngô Khánh Tiền ủng hộ: 50.000 đồng, Nguyễn Ngọc Phụng ủng hộ: 50.000 đồng, ủng hộ Lê Thanh Xuân: 50.000 đồng, Nguyễn Huy Thơ ủng hộ: 300.000 đồng.

LD23061 Dương Bích Ngọc, khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc nhận được 1.075.000 đồng từ các bạn đọc Ngô Thế Trường ủng hộ: 20.000 đồng, Nguyễn Lê Minh ủng hộ: 50.000 đồng, Trà Xuân Bình ủng hộ: 5.000 đồng, Diệu Thương: 1.000.000 đồng.

LD23067 Tô Văn Tiến, thôn Nà Pì, xã Liêm Thủy, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn nhận được 1.155.000 đồng từ các bạn đọc Nguyễn Lê Minh ủng hộ: 50.000 đồng, Trà Xuân Bình ủng hộ: 5.000 đồng, Diệu Thương ủng hộ: 1.000.000 đồng, Ví momo: 100.000 đồng.

LD23065 Tống Thị Trang và Nguyễn Thị Hoa, thôn 12, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh nhận được 1.355.000 đồng từ các bạn đọc Phạm Tiến Mạnh ủng hộ: 300.000 đồng, Tống Thị Trang ủng hộ: 200.000 đồng, Ngô Thế Trường ủng hộ: 20.000 đồng, Diệu Thương ủng hộ: 1.000.000 đồng, Ngọc Phụng ủng hộ 20.000 đồng, Vi momo ủng hộ: 100.000 đồng.

LD23052 Trần Văn Lợi thôn Dương Cốc, xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc nhận được 530.000 đồng từ các bạn đọc Nguyễn Lê Minh ủng hộ: 100.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 100.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 30.000 đồng, Nguyễn Văn Cường ủng hộ: 100.000 đồng, giấu tên ủng hộ: 100.000 đồng, Vi momo ủng hộ : 100.000 đồng.

LD23069 Huỳnh Văn Tổng, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long nhận được 4.175.000 đồng từ các bạn đọc Trà Xuân Bình ủng hộ: 5.000 đồng, Tú Văn ủng hộ: 3.000.000 đồng, Ngô Khánh Tiền ủng hộ: 50.000 đồng, Lưu Đình Quyền ủng hộ: 100.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 20.000 đồng. Nguyễn Huỳnh ủng hộ: 1.000.000 đồng.

LD23070 Lê Thị Tiêu, thôn Tây Vị, xã Thanh Mỹ, Sơn Tây, Hà Nội nhận được 4.375.000 đồng từ các bạn đọc Ngô Khánh Tiền ủng hộ: 50.000 đồng, Tú Văn ủng hộ: 3.000.000 đồng, Lưu Đình Quyền ủng hộ: 100.000 đồng, Nguyễn Huỳnh ủng hộ: 1.000.000 đồng, Nguyễn Lê Minh ủng hộ: 100.000 đồng, Trà Xuân Bình ủng hộ: 5.000 đồng, Ngô Thế Trường ủng hộ: 20.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 100.000 đồng.

LD23064 Đỗ Nhật Minh, thôn Đức Hiệp, xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình nhận được 4.607.500 đồng từ các bạn đọc Nguyễn Lê Minh ủng hộ: 50.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 1.000.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 20.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 300.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 20.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 10.000 đồng, Tú Văn ủng hộ: 3.000.000 đồng, Lã Ngọc Minh Hiếu ủng hộ: 100.000 đồng, Hùng Thanh Ct4 ủng hộ: 100.000 đồng, Trà Xuân Bình ủng hộ: 7.500 đồng.

LD23058 Sơn Ngọc Hải Số 666/7 - ấp Trường Thọ, xã An Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng nhận được 6.125.000 đồng từ các bạn đọc Trà Xuân Bình: 5.000 đồng, Tú Văn ủng hộ: 5.000.000 đồng, Nguyễn Lê Minh ủng hộ: 50.000 đồng, Tôn Trần Triệu Phú ủng hộ: 50.000 đồng, Ngọc Phụng ủng hộ: 20.000 đồng, Diệu Thương ủng hộ: 1.000.000 đồng.

D23056 Hồ Quốc Sang, khóm 6, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long nhận được 7.110.000 đồng từ các bạn đọc Âu Trần Thùy ủng hộ: 50.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 200.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 100.000 đồng, Nguyễn Thị Kim Tuyến: ủng hộ: 100.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 300.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 200.000 đồng, BĐ Tú Văn ủng hộ: 3.000.000 đồng, Ngô Thế Trường ủng hộ: 20.000 đồng, Trần Đình Trí: 100.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 100.000 đồng, Nguyễn Lê Minh ủng hộ: 500.000 đồng, Lê Thanh Xuân ủng hộ: 100.000 đồng, Nguyễn Thùy Ninh ủng hộ: 500.000 đồng, Nguyễn Văn Tân ủng hộ: 300.000 đồng, Nguyễn Gia Bảo ủng hộ: 200.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 70.000 đồng, Nguyễn Huy Thơ ủng hộ: 300.000 đồng, Nguyễn Văn Cường ủng hộ: 100.00 đồng, Hùng Thanh Ct4 ủng hộ: 100.00 đồng, Tôn Trần Triệu Phú ủng hộ: 50.000 đồng, Lê Thu Hằng ủng hộ: 300.000 đồng, Cao Thị Hạnh ủng hộ: 300.000 đồng, Ngọc Phụng ủng hộ: 20.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 100.000 đồng.

LD23062 Giang Thị Hảo, thôn Minh Châu, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình nhận được 7.272.000 đồng từ các bạn đọc Tú Văn ủng hộ: 5.000.000 đồng, Nguyễn Lê Minh ủng hộ:70.000 đồng, Trà Xuân Bình ủng hộ: 5.000 đồng, Huỳnh Hoàng Phúc Vinh ủng hộ:300.000 đồng, Nguyễn Huy Thơ ủng hộ: 300.000 đồng, Nguyễn Kim Anh ủng hộ: 500.000 đồng, Hùng Thanh Ct4 ủng hộ: 100.000 đồng, Diệu Thương ủng hộ: 1.000.000 đồng.

LD23059 Hà Minh Phải, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long nhận được 7.365.000 đồng từ các bạn đọc Lê Thị Hải Hà ủng hộ: 100.00 đồng, Nguyễn Huy Thơ ủng hộ: 100.000 đồng, Ngô Thế Trường ủng hộ: 20.000 đồng, Nguyễn Lê Minh ủng hộ: 50.000 đồng, Tôn Trần Triệu Phú ủng hộ: 50.000 đồng, Trà Xuân Bình ủng hộ: 5.000 đồng, Phạm Thị Yến ủng hộ: 500.000 đồng, Lưu Đình Quyền ủng hộ: 100.000 đồng, Ngọc Phụng ủng hộ: 40.000 đồng, Diệu Thương ủng hộ: 1.000.000 đồng.

LD23063 Nguyễn Thị Kiều Oanh, Khu phố 4, phường An Bình, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang nhận được 8.485.000 đồng từ các các bạn đọc Phạm Tiến Mạnh ủng hộ: 250.000 đồng, Nguyễn Thị Kiều Oanh ủng hộ: 200.000 đồng, Nguyễn Lê Minh ủng hộ: 70.000 đồng, Tú Văn ủng hộ: 3.000.000 đồng, Trà Xuân Bình ủng hộ: 5.000 đồng, Nguyễn Văn Cường ủng hộ: 100.000 đồng, Huỳnh Hoàng Phúc Vinh ủng hộ: 200.000 đồng, Nguyễn Công Huy ủng hộ: 1.300.000 đồng, Ngô Thế Trường ủng hộ: 20.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 200.000 đồng, Lê Thu Hằng ủng hộ: 300.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 300.000 đồng, Nguyễn Huy Thơ ủng hộ: 600.000 đồng, Lưu Đình Quyền ủng hộ: 100.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 20.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 500.000 đồng, Vũ Khắc Tường ủng hộ: 200.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 100.000 đồng, Ngọc Phụng ủng hộ: 20.000 đồng, Hùng Thanh ủng hộ: 100.000 đồng, Diệu Thương ủng hộ: 1.000.000 đồng.

LD23068 Võ Thị Tươi ấp Voi Sơn, xã Hoà Thuận, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang nhận được 10.505.000 đồng từ các bạn đọc Nguyễn Thanh Tuấn ủng hộ: 300.000 đồng, Nguyễn Lê Minh ủng hộ: 100.000 đồng, Vi momo ủng hộ: 100.000 đồng, Tú Văn ủng hộ: 10.000.000 đồng, Trà Xuân Bình ủng hộ: 5.000 đồng, Ngọc Phụng ủng hộ: 20.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 200.000 đồng.

LD23054 Nguyễn Thị Sinh, thôn Bến Sơn 16, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ nhận được 1.355.000 đồng từ các bạn đọc Nguyễn Thị Sinh ủng hộ: 200.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 100.000 đồng, Lê Phước Thịnh ủng hộ: 35.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 300.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 200.000 đồng, Nguyễn Thu Hằng ủng hộ 200.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 200.000 đồng, Nguyễn Thị Thu Thủy ủng hộ: 200.000 đồng, Ngọc Phụng ủng hộ: 20.000 đồng, Vi momo ủng hộ: 100.000 đồng.

LD23057 Nguyễn Thị Quỳnh Như, ấp Long Bình, xã Hòa Long, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp nhận được 10.975.000 đồng từ các bạn đọc Lưu Đình Quyền ủng hộ: 100.000 đồng, Trà Xuân Bình ủng hộ: 5.000 đồng, Lê Quang Tân ủng hộ 100.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 500.000 đồng, Tú Văn ủng hộ: 10.000.000 đồng, Nguyễn Lê Minh ủng hộ: 5.000 đồng, Hùng Thanh Ct4 ủng hộ: 100.000 đồng, Nguyễn Văn Cường ủng hộ: 100.000 đồng, Ngọc Phụng ủng hộ: 20.000 đồng.

LD23011 Lò Thị Dung đội 12, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên nhận được 19.030.000 đồng từ các bạn đọc Tú Văn ủng hộ: 10.000.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 500.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 30.000 đồng, Nguyễn Văn Cường ủng hộ: 100.000 đồng, Nguyễn Lê Minh ủng hộ: 50.000 đồng, Ngô Thế Trường ủng hộ: 50.000 đồng, Phạm Thị Yến ủng hộ: 1.000.000 đồng, Trần Lê Trang ủng hộ: 1.000.000 đồng, Hùng Thanh Ct4 ủng hộ: 100.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 100.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 500.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 250.000 đồng, Nguyễn Tuấn Hải ủng hộ: 1.000.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 500.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 50.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 300.000 đồng, Diệu Thương ủng hộ: 1.000.000 đồng, Nguyễn Văn Cường ủng hộ: 100.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 1.000.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 250.000 đồng, Nguyễn Văn Cường ủng hộ: 100.000 đồng, Nguyễn Thị Khoan ủng hộ: 50.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 1.000.000 đồng.

LD23019 Lò Thị Nga, học sinh lớp 8A2 Trường THCS Mường Đăng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên nhận được 25.145.000 đồng từ các bạn đọc Phạm Thị Hương ủng hộ: 2.000.000 đồng, ủng hộ: 100.000 đồng, Nguyễn Lê Minh ủng hộ: 50.000 đồng, Phan Quốc Tuân ủng hộ: 500.000 đồng, Đỗ Thị Lý ủng hộ: 500.000 đồng, Việt Anh Lý ủng hộ: 100.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 70.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 500.000 đồng, Phạm Thị Yến ủng hộ: 500.000 đồng, Lê Anh Xuân ủng hộ: 1.000.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 5.000.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 2.000.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 200.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 50.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 300.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 100.000 đồng, Nguyễn Thị Bảo Thu ủng hộ: 100.000 đồng, BĐ Nguyệt ủng hộ: 1.000.000 đồng, Lê Văn Luyện ủng hộ: 500.000 đồng, Thái Bảo ủng hộ: 1.000.000 đồng, Đỗ Xuân Cường ủng hộ: 320.000 đồng, BĐ Thắng Ngân hàng nông nghiệp VN ủng hộ: 1.000.000 đồng, Cao Phương NH Agribank ủng hộ: 1.000.000 đồng, Huỳnh Hoàng Phúc Vinh ủng hộ: 300.000 đồng, Thu Hằng ủng hộ: 1.000.000 đồng, Trần Thị Hằng ủng hộ: 1.000.000 đồng, Lưu Huy Quân ủng hộ: 200.000 đồng, Lê Đức Anh ủng hộ: 100.000 đồng, Lê Thị Diệu Thông ủng hộ: 1.000.000 đồng, Nguyễn Thị Khoan ủng hộ: 50.000 đồng, bạn đọc giấu tên ủng hộ: 2.300.000 đồng.

(Còn nữa)

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng xin chân thành cảm ơn tình cảm quý báu của các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã giúp đỡ và đồng hành cùng quỹ trong các chương trình từ thiện.

Kính mong quý vị sẽ luôn dõi theo và tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong các chương trình và các hoạt động thiện nguyện sắp tới.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

TIN LIÊN QUAN

Quỹ Tấm lòng vàng hỗ trợ thân nhân nữ công nhân tử vong

QUANG ĐẠI |

Đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng hỗ trợ 10 triệu đồng cho thân nhân nữ công nhân Nghệ An tử vong do tai nạn lao động tại tỉnh Bắc Ninh.

Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng chuyển tiền tới các cảnh đời tháng 9.2023

Ly Đỗ |

Chương trình Cảnh đời của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng tiếp nhận và chuyển 79.787.000 đồng ủng hộ từ bạn đọc, các nhà hảo tâm đến gia đình các cảnh đời khó khăn trên cả nước tháng 9.2023.

Ấm áp học bổng Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng

L.Tùng - P.Linh |

“Hơn cả món quà lớn, học bổng Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng còn là động lực giúp gia đình vượt qua mặc cảm để tự tin tiếp bước trong cuộc sống” - bà Nguyễn Lệ Nga (xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) nói, khiến cả khán phòng vỡ òa cảm xúc…

Danh sách các đơn vị, bạn đọc ủng hộ các chương trình của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

Ly Đỗ |

Trong thời gian từ 22.09.2023 đến 12.10.2023, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng đã tiếp nhận được sự ủng hộ từ các Quý đơn vị, bạn đọc, tổ chức, cá nhân như sau:

Chuyển camera sân trường vào bếp ăn bán trú sau lùm xùm 11 cháu 2 gói mì chan cơm

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Lào Cai, các trường bán trú trên địa bàn sẽ lắp camera giám sát toàn bộ khu vực bàn ăn.

Hà Nội thông qua đồ án về mô hình thành phố trong Thủ đô, xây sân bay thứ 2

PHẠM ĐÔNG |

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đưa ra các đề xuất mới về tập trung xây dựng Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, mô hình thành phố trong Thủ đô, sân bay thứ 2 tại phía Nam.

Giờ thứ 9: Cuộc tình 10 năm không cưới - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Trong tình yêu, việc dành niềm tin cho nhau là một trong những điều quan trọng nhất để tình cảm được phát triển bền chặt. Sẽ ra sao nếu một ngày bạn nhận ra người mà bạn hết mực tin tưởng lại là người lừa dối bạn nhiều nhất?

Huyện Đông Anh, Quận Hai Bà Trưng dẫn đầu về số công trình sai phép ở Hà Nội

Nhóm PV |

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, một số địa phương có tình trạng vi phạm trật tự xây dựng nổi cộm như huyện Đông Anh có 5.795 công trình không phép, quận Hai Bà Trưng có 855 công trình không phép, 15 công trình sai phép và đang rà soát 756 công trình khác.

Quỹ Tấm lòng vàng hỗ trợ thân nhân nữ công nhân tử vong

QUANG ĐẠI |

Đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng hỗ trợ 10 triệu đồng cho thân nhân nữ công nhân Nghệ An tử vong do tai nạn lao động tại tỉnh Bắc Ninh.

Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng chuyển tiền tới các cảnh đời tháng 9.2023

Ly Đỗ |

Chương trình Cảnh đời của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng tiếp nhận và chuyển 79.787.000 đồng ủng hộ từ bạn đọc, các nhà hảo tâm đến gia đình các cảnh đời khó khăn trên cả nước tháng 9.2023.

Ấm áp học bổng Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng

L.Tùng - P.Linh |

“Hơn cả món quà lớn, học bổng Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng còn là động lực giúp gia đình vượt qua mặc cảm để tự tin tiếp bước trong cuộc sống” - bà Nguyễn Lệ Nga (xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) nói, khiến cả khán phòng vỡ òa cảm xúc…

Danh sách các đơn vị, bạn đọc ủng hộ các chương trình của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

Ly Đỗ |

Trong thời gian từ 22.09.2023 đến 12.10.2023, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng đã tiếp nhận được sự ủng hộ từ các Quý đơn vị, bạn đọc, tổ chức, cá nhân như sau: