Quỹ TLV Lao Động hỗ trợ cho người chồng mù nuôi cả gia đình khuyết tật

PV Lê Phi Long - Phó trưởng VPĐD báo Lao Động Khu vực Bắc Trung bộ, đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động cùng lãnh đạo LĐLĐ huyện Lệ Thủy trao hỗ trợ cho gia đình anh Dũng. Ảnh: H.L
PV Lê Phi Long - Phó trưởng VPĐD báo Lao Động Khu vực Bắc Trung bộ, đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động cùng lãnh đạo LĐLĐ huyện Lệ Thủy trao hỗ trợ cho gia đình anh Dũng. Ảnh: H.L
PV Lê Phi Long - Phó trưởng VPĐD báo Lao Động Khu vực Bắc Trung bộ, đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động cùng lãnh đạo LĐLĐ huyện Lệ Thủy trao hỗ trợ cho gia đình anh Dũng. Ảnh: H.L
Lên top